Välkommen till Klimatskyddsbyrån!

Läs mer
glob

Vill ni veta vad ni gör?
Eller vad ni inte gör?

compass

Vill ni göra en insats för
klimatet i er verksamhet?

person

Vill ni följa upp vad ni gör?
Hur mäter man miljö- och
klimatpåverkan?

Klimatskyddsbyrån är en kompetent, flexibel och engagerad partner för organisationer som vill minska sin miljö- och klimatpåverkan!