Strategier

Vi tror att man behöver byta strategi med jämna mellanrum. Särskilt om man jobbar med hållbarhetsfrågor så tenderar motivationen att öka och minska över tid. Ibland behövs större grepp med nya mål och policies och ibland räcker det med små aktiviteter, till exempel en blogg på intranätet.

Vi hjälper er att hitta rätt formuleringar och rätt metod som är anpassad efter er verksamhet och för era behov som ni har just nu.

churchill