En reflektion kring avtalet.

Världens länder har enats om ett historiskt klimatavtal i Paris. Konkretiseringar i form av siffersatta utsläppsreduktioner och årtal saknas, här hade vi definitivt kunnat vänta oss mer. Men det är oerhört betydelsefullt att en majoritet av världens länder i ett bindande avtal nu erkänner och accepterar det som vetenskapen länge har försökt säga oss, att vi måste begränsa temperaturökningen till absolut max 2 grader och helst till 1,5 grad. Det är en tydlig signal till världens länder, städer, företag och privatpersoner om att den fossila eran lider mot sitt slut och att vi nu inriktar oss mot någonting nytt, rent, förnybart och hoppfullt. Paris är ingen slutpunkt utan ett steg på vägen, en plattform att jobba vidare från.

Kaj Wågdahl, Klimatskyddsbyrån