En reflektion kring avtalet.

Världens länder har enats om ett historiskt klimatavtal i Paris. Konkretiseringar i form av siffersatta utsläppsreduktioner och årtal saknas, här hade vi definitivt kunnat vänta oss mer. Men det är oerhört betydelsefullt att en majoritet av världens länder i ett bindande avtal nu erkänner och accepterar det som vetenskapen länge har försökt säga oss, att vi måste begränsa temperaturökningen till absolut max 2 grader och helst till 1,5 grad. Det är en tydlig signal till världens länder, städer, företag och privatpersoner om att den fossila eran lider mot sitt slut och att vi nu inriktar oss mot någonting nytt, rent, förnybart och hoppfullt. Paris är ingen slutpunkt utan ett steg på vägen, en plattform att jobba vidare från.

Kaj Wågdahl, Klimatskyddsbyrån

Programmet för Klimatriksdag 2014 i Norrköping den 6 – 8 juni tar form, med många intressanta talare på programmet, bl.a. James Hansen (via länk från USA), Johan Rockström, Sten Bergström, Annica Carlsson Kanyama, m.fl m.fl. Klimatskyddsbyrån finns med som undertecknare för initiativet. För mer info och anmälan se www.klimatriksdag2014.se.

Klimatskyddsbyrån anställer Linda Aldebert-Karlsson för att bredda verksamheten och anta nya utmaningar. Linda kommer från miljökonsultbolaget Envima AB och har tidigare erfarenhet från både kommunal verksamhet och energibranschen. Linda har kompetens inom många områden och har arbetat med bland annat integrerade verksamhetssystem, tillståndsansökningar, utsläppsrätter och energibalanser.

“I början av året startade EU-kommissionens omfattande satsning på forskning och innovation – Horizon 2020 där ca 80 miljarder euro ska fördelas på olika projekt mellan 2014-2020. Det känns extra bra att vara två inför de utmaningarna” säger Kaj Wågdahl, VD på Klimatskyddsbyrån. “Vi har tidigare sökt och deltagit i EU-projekt och vi vill gärna fortsätta på det spåret, även om vi fortsätter med både klimat och miljöprojekt på hemmaplan” säger Kaj. Linda tillträder sin tjänst omgående och kommer att ha sin bas på Munktell Science Park i Eskilstuna.

För frågor kontakta

Kaj Wågdahl på 070-6743372 eller på epost kaj.wagdahl@klimatskyddsbyran.se
Linda Aldebert-Karlsson på 073-7622442 eller på linda@klimatskyddsbyran.se

Med allt större säkerhet fastställs att klimatet förändras och att det är mänsklig aktivitet som är huvudorsaken. CO2-halten i atmosfären har inte varit högre på 800 000 år. Den senaste 30-årsperioden är den varmaste på 1400 år. Att klara mål om max 1,5 eller 2 graders uppvärmning förefaller allt mer osannolikt – inget av IPCC:s scenarier ger en lägre temperaturökning än 1,5 grader. Mycket snabba minskningar av utsläppen krävs för att undvika förödande konsekvenser för planeten och mänskligheten.

IPCC:s rapporter grundas på tusentals granskade forskningsrapporter och IPCC:s arbete i sig genomgår en mycket omfattande granskning. Det finns inget bättre sätt att själv snabbt bilda sig en uppfattning om vetenskapen om klimatet än att läsa den sammanfattning på 30 sidor som släpptes av IPCC idag:

Climate Change 2013: The Physical Science Basis – Summary for Policymakers”. Gör det!

Klimatskyddsbyrån Sverige AB lanserar ny hemsida, logotyp och grafisk profil. Hoppas ni kommer att gilla den!

grafiskprofil

EU-projektet TRAILBLAZER, ett EU-projekt inom programmet Intelligent Energy Europe, är avslutat efter tre års framgångsrikt samarbete. Innovativa lösningar för urbana godstransporter har införts i Eskilstuna, Växjö, Vercelli och Zagreb. Klimatskyddsbyrån var en av delprojektledarna med ansvar för att genomföra en State of the Art Review och 15 fallstudier inom Urbana godstransporter. Rapporterna finns att läsa på hemsidan www.trailblazer.eu