EU-projektet TRAILBLAZER, ett EU-projekt inom programmet Intelligent Energy Europe, är avslutat efter tre års framgångsrikt samarbete. Innovativa lösningar för urbana godstransporter har införts i Eskilstuna, Växjö, Vercelli och Zagreb. Klimatskyddsbyrån var en av delprojektledarna med ansvar för att genomföra en State of the Art Review och 15 fallstudier inom Urbana godstransporter. Rapporterna finns att läsa på hemsidan www.trailblazer.eu