Med allt större säkerhet fastställs att klimatet förändras och att det är mänsklig aktivitet som är huvudorsaken. CO2-halten i atmosfären har inte varit högre på 800 000 år. Den senaste 30-årsperioden är den varmaste på 1400 år. Att klara mål om max 1,5 eller 2 graders uppvärmning förefaller allt mer osannolikt – inget av IPCC:s scenarier ger en lägre temperaturökning än 1,5 grader. Mycket snabba minskningar av utsläppen krävs för att undvika förödande konsekvenser för planeten och mänskligheten.

IPCC:s rapporter grundas på tusentals granskade forskningsrapporter och IPCC:s arbete i sig genomgår en mycket omfattande granskning. Det finns inget bättre sätt att själv snabbt bilda sig en uppfattning om vetenskapen om klimatet än att läsa den sammanfattning på 30 sidor som släpptes av IPCC idag:

Climate Change 2013: The Physical Science Basis – Summary for Policymakers”. Gör det!