Programmet för Klimatriksdag 2014 i Norrköping den 6 – 8 juni tar form, med många intressanta talare på programmet, bl.a. James Hansen (via länk från USA), Johan Rockström, Sten Bergström, Annica Carlsson Kanyama, m.fl m.fl. Klimatskyddsbyrån finns med som undertecknare för initiativet. För mer info och anmälan se www.klimatriksdag2014.se.