Klimatskyddsbyrån anställer Linda Aldebert-Karlsson för att bredda verksamheten och anta nya utmaningar. Linda kommer från miljökonsultbolaget Envima AB och har tidigare erfarenhet från både kommunal verksamhet och energibranschen. Linda har kompetens inom många områden och har arbetat med bland annat integrerade verksamhetssystem, tillståndsansökningar, utsläppsrätter och energibalanser.

“I början av året startade EU-kommissionens omfattande satsning på forskning och innovation – Horizon 2020 där ca 80 miljarder euro ska fördelas på olika projekt mellan 2014-2020. Det känns extra bra att vara två inför de utmaningarna” säger Kaj Wågdahl, VD på Klimatskyddsbyrån. “Vi har tidigare sökt och deltagit i EU-projekt och vi vill gärna fortsätta på det spåret, även om vi fortsätter med både klimat och miljöprojekt på hemmaplan” säger Kaj. Linda tillträder sin tjänst omgående och kommer att ha sin bas på Munktell Science Park i Eskilstuna.

För frågor kontakta

Kaj Wågdahl på 070-6743372 eller på epost kaj.wagdahl@klimatskyddsbyran.se
Linda Aldebert-Karlsson på 073-7622442 eller på linda@klimatskyddsbyran.se