Vad är Klimatskyddsbyrån?


Är Klimatskyddsbyrån en vanlig konsultbyrå? Klimatskyddsbyrån hjälper sina kunder att minska sin klimatpåverkan, på uppdrag av och enligt önskemål från sina kunder. I den bemärkelsen är Klimatskyddsbyrån en ”vanlig” konsultbyrå.

Men, utöver detta har Klimatskyddsbyrån ett uttalat syfte att:
  • Öka medvetenheten om den globala uppvärmningen och om åtgärder för att förhindra den
  • Samla stöd för kraftfulla åtgärder mot en farlig global uppvärmning

Detta skall ske genom att:
  • Hålla föreläsningar
  • Vara aktiv i samhällsdebatten
  • Genomföra aktiviteter som ökar uppmärksamheten kring klimatfrågan och visar på positiva möjligheter

Dessutom skall Klimatskyddsbyrån vara ett föredöme genom att minimera den egna miljöpåverkan så långt det är möjligt. Utsläpp från t.ex. resor och varuinköp som ändå är nödvändiga skall kompenseras med inköp av utsläppsrätter motsvarande dubbla den mängd som verksamheten genererar.


Har du förslag och tips om aktiviteter som syftar till att öka kunskapen om klimatet och stödet för åtgärder? Vill du samarbeta med Klimatskyddsbyrån i någon aktivitet som du själv har tänkt genomföra? Ring eller e-posta!