[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”129″ border_color=”grey” img_link_target=”_self” link=”http://klimatskyddsbyran.se/uppfoljning-och-utvardering”][vc_column_text]

Uppföljning och utvärdering

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_custom_heading text=”Miljöledningssystem – ISO 14001 är det bästa verktyget för styrning mot en hållbar verksamhet” font_container=”tag:h2|font_size:40|text_align:left” google_fonts=”font_family:Lato%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:100%20light%20regular%3A100%3Anormal”][vc_column_text]

För många verksamheter är ett ledningssystem ett strategiskt viktigt verktyg för att hålla fart och riktning i hållbarhetsarbetet. Miljöledningssystemet hjälper företaget att på ett strukturerat sätt arbeta för att minska företagets miljöpåverkan från tillverkningsprocesser, produkter och tjänster.

Miljöledningssystemet byggs upp med hjälp av miljöpolicy, mätbara miljömål, handlingsplaner och uppföljning och syftar till att arbeta med verksamhetens största miljöpåverkansfaktorer. Det innebär att man arbetar både förebyggande och proaktivt med hållbarhetsfrågorna. Genom verksamhetsstyrning utvärderas all ny verksamhet och nya produkter med avseende på miljöpåverkan. Dessutom underlättas integreringen av miljöfrågorna i den löpande verksamheten.

Det finns många fördelar med ett miljöledningssystem. Ekonomiska besparingar kan göras genom t ex minskad förbrukning av energi och material. Företaget stärker sin konkurrenskraft och kan vinna ökade marknadsandelar. Slutligen ger miljöledningssystemet ökad kontroll och kännedom om den egna verksamheten.

Ett standardiserat miljöledningssystem

Ett företag kan arbeta framgångsrikt med ett miljöledningssystem utan att låta en tredje part revidera systemet. Alltfler företag väljer dock att certifiera sin verksamhet enligt till exempel ISO 14001. Anledningar kan vara krav från kunder att man skall vara certifierad. Att vara miljöcertifierad kan också ha ett marknadsföringsvärde. Det kan också fungera som en morot genom att ange delmål som ska uppnås i miljöarbetet.

Klimatskyddsbyrån kan bistå i miljöledningsarbetet med bl.a. följande:

  • Analys för att lyfta fram företagets strategiska klimat- och miljöfrågor
  • Ledningsseminarium kring hållbarhetsdriven affärsutveckling och strategier
  • Workshop och utbildning kring förändringsprocesser och projektledning
  • Utbildning för nyckelpersoner inom t.ex. miljöanpassat inköp, klimatanpassad produktutveckling, kommunikation och marknadsföring
  • Fungera som projektledare för implementering av hela miljöledningssystemet i samarbete med företagets miljöansvariga

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]